ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัติโนมัติ
Monitoring & Control System
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทย
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด

เป็นบริษัทฯผู้ให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา และจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับ
“ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ” ใช้เพื่อการป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับสำนักงานหน่วยงานบริษัท หน่วยงานราชการ รวมไปจนถึงที่อยู่อาศัย และสถานที่สำคัญอื่นๆ

บริษัทฯได้เริ่มดำเนินธุรกิจและจดทะเบียบบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่และสำนักงานขายตามสถานที่ตั้งดังนี้

  สำนักงานใหญ่         55/307 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 87
                              แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
                              กรุงเทพฯ 10250
                             โทร 02-136-2686  โทรสาร   02-13-62687
                             
Mobile : 081 7121000
          
     

วิสัยทัศน์

     บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด มีความเชื่อว่า วิธีการที่จะลดความสูญเสียอันเกิดจากปัญหาหรืออุปสรรค ความเสียหายใดๆที่ดีที่สุดนั้นก็คือการป้องกันปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆไม่ให้เกิดขึ้น และการที่จะป้องกันได้นั้นจะต้องมีความสามารถที่จะรับรู้และมองเห็นโอกาศที่จะเกิดปัญหาฯได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการดำเนินการใดๆในการที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้ในทันทีหรืออย่างเร็วที่สุด
      ด้วยเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง หรือ Monitoring Technology และเทคโนโลยีระบบสื่อสารที่รวดเร็วและกว้างขวางในปัจจุบันจึงทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบทุกระดับมีความสามารถในการที่จะรับรู้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิด หรือเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ทำให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันทีหรือเร็วที่สุด
“ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ” จึงเป็นความจำเป็นของทุกสำนักงานหน่วยงานบริษัท หน่วยงานราชการ รวมไปจนถึงที่อยู่อาศัย และสถานที่ๆสำคัญอื่นๆ

พันธกิจ

บริษัทฯได้มุ่งเน้นจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าและบริการ “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ”  ที่มีคุณภาพสูง มีความแม่นยำ และมีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัย ในราคาที่เป็นธรรม สนับสนุนทุกงบประมาณ
Sale Hotline : 081-7121000  or   Sales@MonitoringTechnology.co.th
https://www.google.co.th/maps/place/Monitoring+Technology+Co.,Ltd./@13.7275965,100.6897877,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x311d60df48395c07:0x43b23898555b5596!8m2!3d13.726305!4d100.6922903
SOLUTIONS
NEWS
CONTACT
55/307 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87
แขวง ประเวศ เขต ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
MOBILE : 081-7121000, 084-9017111
SOCIAL
ARTICLES